Галерия със снимки - Event NewLive Agency - организация и планиране на събития - снимки от сватби, балове, от екипа, от украси и декорации