#плащане

Различни видове плащане, по оферти, може да направите от тази страница.

Event NewLive Agency е собственост на юридическо лице – „Ивент НюЛайв ЕООД“ – ЕИК/Булстат: 205302339, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, пл. Свобода 15, МОЛ: Теодор Тодоров.

Банков превод

Ивент НюЛайв ЕООД
Банка: Юробанк България АД
IBAN: BG88BPBI79261066077301
BIC: BPBIBGSF
Основание: номер на договор и/или ЕГН

PayPal

Плащане през системата PayPay, може да направите като получател посочите:
Event NewLive Agency
e-mail: pr.newlive(dot)gmail.com
Основание: номер на договор и/или ЕГН

ePay.bg / кредитна карта

Посетете този линк: http://www.epay.bg/credit_wt.cgi и следвайте стъпките, като използвате данните:
КИН: 1710821207
Основание: номер на договор и/или ЕГН
Сума: посочената в договора

Каса на EasyPay

Посети най-близката каса на EasyPay и плати:
КИН на получателя: 1710821207
Основание: номер на договор и/или ЕГН
EasyPay автоматично ще завери сумата по сметката към нас