Актуални Общи Условия на Event NewLive Agency
Актуализация на Общите ни условия!

Считано от 15.05.2020, „Ивент НюЛайв ЕООД“ актуализираме общите си условия за работа с клиенти и предлаганите услуги. Промените и какво засягат, може да прочетете тук!

Какви са промените, спрямо Общите условия от 27.03.2020?
Създадени са две нови точки, касаещи отлагането на дадено събитие, което нашите екипи са приели да реализират.

Създадена е нова точка:
6.3.1. При договаряне на друга дата за провеждането (реализацията) на събитието, Клиента е длъжен да изпълни задълженията си, описани в т.4.5, т.4.6 и 4.9 в настоящите общи условия, като за срок се поставя датата, на която е било уговорено събитието. Новата дата се счита за редовна, след като клиентът заплати 100% авансово плащането си по оферта в сроковете посочени по-горе. При липса на действия от страна на Клиента в упоменатите срокове, събитието се счита за отменено от страна на Клиента, Организатора няма вина и се прилага т.6.5. от настоящите Общи условия.

Какво означава това?
Че с цел да сме максимално отговорни към клиентите и партньорите си, даваме възможност да „преместите“ датата на събитието, във връзка с притесненията, които имате от актуалната обстановка сега. Това е възможно! Ако екипът ни е свободен на тази дата и няма сходно събитие и заплатите разходите по събитието в сроковете, посочени в Общите условия, като за падежни дати се считат първоначално резервираните.
Пример:
Искате да преместите сватбата си от 20.06.2020 за 26.09.2020 – свързвате се с нас, проверявате дали датата е свободна и ако е – резервивате я. За да бъде тя отбелязана и запазена за вас, следва да изпълните плащанията по договор в сроковете – т.е. до 20.05.2020 да сте направили това. 

При направено всичко НЕ губите депозитните средстава!

Създадена е още една нова точка:
6.2.6. Приложими към датата на събитието се считат издадените към този момент актуални разпоредби и закони, влезли в сила на територията на страната/общината, на която се реализира договореното. При действието на ограничителни мерки (по смисъла на т.6.2.2.), ставащи пречка за провеждането на събитието, Организатора не носи отговорност.
Ако към момента на провеждането на събитието има възможност за реализацията му, спрямо действащи закони и разпоредби, то се счита за редовно и реализирано, ако:
6.2.6.1. на него могат да присъстват повече от 50% от планираните гости;
6.2.6.2. мястото на провеждането разполага с друга зала (обект, тераса, помещение) и ресурс, позволяващ спазването на закони и разпоредби и реализирането на събитието;
6.2.6.3. клиента не е уведомил Организатора минимум 60 календарни дни за желанието си да се възползва от евентуална промяна на датата за реализацията на събитието (по смисъла на т.6.3 от настоящите Общи условия);
6.2.6.4. е изпълнена повече от 75% от работата, планирана от Организатора;

 

Настоящата дефинира ясно кога можем да реализираме събитие и при какви условия, спазвайки всички изисквания на МЗ и законите на Република България.

Оставаме отворени за всякакви въпроси и сме на разположение да отговорим на всичко, което те интересува!

Общите условия, може да видите тук!

Смяна на датата на събитието - Event NewLive Agency
Смяна на датата на събитието – Event NewLive Agency